06.11.20

Valgamaa osaluskohvik Tõrvas

Täna toimus Tõrva Avatud Noortekeskuses Valgamaa osaluskohvik, mis on kohtumiskohaks noortele ning noortemeelsetele, ametnikele ja otsustajatele.

Laudades oli kokku viis teemat, neist kaks riiklikud. Riiklikud teemad olid "Kas valimised suruvad meid kasti?!" ning "Head otsustajad - otsustage lõpuks ära!".

Samuti arutati veel teemadel "Läbipõlemine", "Vaimne ja füüsiline vägivald - mis on hullem ja kuidas sekkuda?" ja "Teekond minu unistuste eluni, teadliku planeerimise ja tugivõrgustiku abil".

Osaluskohvikus kohtusid noored Tõrvast, Valgast, Harglast, Hummulist, Alalt ja Riidajast. Meie koolist osalesid Lisette Ilves ja Sandra Kaur, kelle arvates olid teemad huvitavad, kuid päris keerulised. Kõige rohkem oskasid nad kaasa rääkida vaimse ja füüsilise vägivalla teemal. Tore oli kohtuda uute inimestega ja erinevatel teemadel vestelda.

Osaluskohviku eesmärk on toetada noorte kaasarääkimist kohalikul ja maakondlikul tasandil, seehulgas võimestada osaluskogusid ja -vorme aktiivsemalt esindama kõiki kohalikus omavalitsuses elavaid ja õppivaid noori.
Valgamaa osaluskohviku korraldas Tõrva Noortevolikogu.

Kommentaare ei ole: