27.01.12

Looduse õppepäevad Ala Põhikoolis

Riigimetsa Majandamise Keskus pakub ka sel talvel tasuta loodusharidusprogramme koolidele ja lasteaedadele.

25. jaanuaril olid Ala põhikoolis külalised RMK Ilumetsa looduskeskusest, kes tegelesid nii lasteaia kui ka algklasside lastega. Läbiti kaks loodusharidusprogrammi: "Looduse tunnetamine meeltega" ning "Kobras ja orav".


"Looduse tunnetamine meeltega" oli väga põnev - oli tegutsemist ja avastamisrõõmu. 
Loodus elab ju nii nagu meiegi, kuid kui oskame talle silma vaadata, siis märkame väga kummalisi asju. Kõik inimesed on erinevad ja ei tunneta loodust ühtemoodi. Enda ümber maailma tajumiseks on olemas meeled. Inimesel on viis meelt: nägemine, kuulmine, haistmine, kompimine ja maitsmine. Kõiki neid meeli said lapsed erinevate tegevuste juures rakendada: uuriti, mis värvi on sõbra silmad, meisterdati ise mängutelefon sõnumi edastamiseks, maitsti kinnisilmi erinevaid toiduaineid, nuusutati põnevaid lõhnu loodusest ning püüti kompides ära arvata, mis on koti sees.

Teisi pilte vaata SIIT.

"Kopra ja orava" programmi käigus said lapsed teada, millised on kobras ja orav looduses, kus nad elavad ja mida söövad ning kuidas vahelduvad aastaajad nende loomade elus. Parimate seoste saamiseks oli programm üles ehitatud kopra ja orava võrdlusel. Elevust tekitas see, et juhendajatel olid kaasas ka kopra nahk ning kolju ja orava topis, mida sai paitada ning lähemalt uurida. 
Lõpetuseks said lapsed värvida pilti koprast või oravast.

Evelyn Tamm
loodusainete õpetaja

24.01.12

Kontserdisari "Mõisamängud" Taagepera lossis

Muusikasõprade Selts tõi Taagepera lossi eesti interpreetide kontserdisarja "Mõisamängud", mida meiegi oma kooliga külastasime. Metsosopran Iris Oja ja Diana Liiv (klaveril) esitasid kava "Serenaad", mis koosnes Richard Straussi lauludest.

Kuuldud laulud olid väga poeetilised ning hingestatud. Paljude õpilaste jaoks oli see esmakordne kogemus taolist muusikat kuulata. Iris Oja hääl on imeline ning Diana Liivi klaverimäng virtuoosne. Loodetavasti avaneb meil peagi uus võimalus nende seltsis kammermuusikat nautida.

23.01.12

Looduspäev

Täna toimus meie koolis looduspäev algklassidele ning 5.-7. klassi õpilastele. Meie juhendajad Eva-Liisa Orula ja Külli Kalamees Tartu Ülikooli Loodusmuuseumist olid väga toredad ning me saime tänu neile palju uusi teadmisi juurde. Läbisime mitu programmi.

I Imetajate üldiseloomustus, skeleti iseärasused

Eestis elab 65 liiki imetajaid, need jaotuvad 8 erineva seltsi ja 20 sugukonna vahel. Kõige arvukam on näriliste selts. Tutvusime imetajate süstemaatilise nimestikuga.Imetajaid võib leida kõikjalt: metsast, niidult, veekogudest ja isegi maa alt. Põhiline tunnus, mis iseloomustab imetajaid on see, et nad toidavad oma poegi piimaga ning on püsisoojased.

Imetajaid on juba ammustest aegadest kütitud liha ja nahkade saamiseks, sellega piiratakse ja osade liikide arvukust. Meie uurisime imetajate koljusid ja hambaid ning õppisime mõõtma kolju pikkust. Kolju pikkust mõõdetakse kolju kuklapõntade tagaservast kuni kolju eesosani. Määrasime kolju pikkuse järgi liigi ja seltsi. Kõige suurem kolju, mida meile näidati, kuulus metsseale. Samuti loendasime erinevatel koljudel hambaid üla- ja alalõuas. Ka selle järgi saab määrata, millise imetajate liigiga on tegemist.


II Loomade tegevusjäljed

Teises programmis pidime uurima loomade tegevusjälgi: väljaheiteid, söömisjälgi, käpajälgi. Kaalusime erinevate loomade väljaheiteid, uurisime nende värvust, kuju ja suurust. Meile näidati ka loomade toitumisjälgi: missugune on käbi pärast seda, kui orav on seda närinud; mille poolest erinevad kitse ja jänese hammustusjäljed okstel.
Looduspäev. Teisi pilte vaata SIIT.
Väga põnev oli jälgede uurimise osa. Vaatlesime erinevate liikide puhul nii üksiku jälje laiust ja pikkust kui ka jäljerida. Jälgede abil on loomaliiki üsna kerge määrata. Näiteks rebase jälg on pikliku kujuga, jäljes on näha neli varbajäljendit, küünised on pikad ja kitsad. Põdra esijalgade jälgedes paistavad sõrgatsite jäljendid. Koostasime omale jäljeraamatu, mille abil saame ka edaspidi jälgi uurida ja määrata. Lisaks saime oma käega katsuda ja uurida erinevaid loomanahku.

See oli väga tore uute teadmiste omandamise päev.

Oma muljeid jagasid 7. kl õpilased Maarja, Astrit, Merit, Maria ja Kristi