30.09.20

Prügikõnd

Septembrikuu viimasel ilusal õhtul osalesime õpilaskodu rahvaga prügikõnnil. Liikusime marsruudil Ala Põhikool – kergliiklustee – Ala pood – töökoja mägi – Taagepera kalmistu – Ala Põhikool.
Kokku 4,41 km, aega kulus 1 tund ja 4 minutit.
Kõnniga tähistasime Ala Põhikooli 101. sünnipäeva ning osalesime ühtlasi üritustesarjas "Tõrva liigub".
Tiia Kiusalaas


Fotode autor: Tiia Kiusalaas

Spordipäev ja kooli sünnipäevajooks - 101 meetrit

Õpilased said üksteiselt mõõtu võtta spordipäeval, kus võisteldi palliviskes, kaugushüppes, täpsusviskes ja diskgolfi ketta puttamises, läbiti takistusrada ning joosti traditsiooniliselt kooli sünnipäeva auks - seekord 101 meetrit.


Teisi pilte vaata SIIT.                                                                 Fotode autor: Maija Pallon

Aitäh kehalise kasvatuse õpetajale
Karl Robert Reinartile spordipäeva läbiviimise
ning teistele õpetajatele kohtunikutöö eest!

29.09.20

Mihklilaat

Täna oli meil koolis traditsiooniline mihklilaat. Müüdi käsitööd ja isetehtud küpsetisi. Ei puudunud ka aiasaadused ega õnneloos.

Teisi pilte vaata SIIT.                                                                       Fotode autor: Maija Pallon

28.09.20

Teatrikülastused

Projekti "Aitan lapsi!" toel on Ala kooli õpilased saanud külastada kahte teatrietendust.

Vanema astme õpilased käisid 17. septembril Ugalas vaatamas etendust „Kuidas minust sai HAPKOMAH“, milles ausalt ja ilustamata, kohati võikalt ja ehmatavalt, jutustatakse lugusid narkootikumide küüsi langenud noorte igapäevaelust. Pärast etendust osalesime vestlusringis.

Sama teemat arutasime õpilastega etendusejärgsel päeval koolis. 6. klassi õpilasele Kristinale etendus meeldis, sest see pani teda teema üle mõtlema: „Alguses võib narkootikumide tarbimine olla põnev ja see võib tekitada head tunnet, aga pärast läheb halvemaks. Inimesel tekib sõltuvus ja ta ei saa enam ilma narkootikumideta hakkama. Võib kergelt saada üledoosi ja surra.

Arvan, et narkootikumid on noorte hulgas suur probleem. Mina ei tunne kedagi, kes narkootikume teeks ja minu kodukandis ei ole neid väga lihtne kätte saada, aga suuremates linnades pole noortel probleemi, et leida kedagi, kes teab, kust narkootikume saada.

Mina ise pigem ei tahaks narkootikume proovida. Etenduse alguses öeldi samuti, et proovime ainult üks kord ning never again, aga kardan, et ühele korrale järgneb kindlasti teine ja on kerge sõltuvusse jääda.

Iga inimene peab ise otsustama, kas ta proovib narkootikume või mitte, sõbrad ja vanemad võivad keelata või öelda, et see on halb, aga otsuse peab iga inimene ise tegema.“

Loodetavasti jäid õpilastele kõrvu ja pakuvad mõtlemisainet etenduse lõpus kõlanud HAPKOMAHi sõnad: „Kokkuvõttes pole fentüül mulle midagi andnud, võtnud aga iseloomu, identiteedi, tuleviku, unistused, põhimõtted, tervise…“

Noorema astme õpilased käisid täna Ugalas vaatamas Endla teatri etendust „Onu Remuse jutte“, kus tegutsesid Rebaseonu, Jänkuonu, Opossum, Kilpkonnapreili ja paljud teised toredad loomad tuntud näitlejate kehastuses. Erilist elevust tekitas õpilastes „Kättemaksukontorist“ tuttava Kadri Rämmeldi nägemine laval Opossumi rollis.

25.09.20

Tabatud hetk: kährik koolihoovis

Täna pakkus elevust koolihoovi eksinud kährik, kes inimesi märgates puuriida vahele varjus. Kohale kutsutud päästjad püüdsid looma puuri ajada, kuid kährik lipsas siiski minema ning jõudis loodetavasti kodumetsa.
Foto autor: Maija Pallon

22.09.20

Tõukerattamatk

Täna toimus Ala-Taagepera metsarajal tõukerattamatk, mida juhendas Imre Arro, OÜ Loodusturism eestvedaja, kes ühtlasi on nii Ala kooli vilistlane kui ka endine kehalise kasvatuse õpetaja.

Enne matkale asumist meenutas Imre Arro oma kooliteed. Ta rääkis, et kõige eredamalt on meeles tunnivälised tegevused: sportimine, akrobaatikakavade harjutamine, koolidiskodel käimine, ürituste organiseerimine ja palju muud toredat, kus sai sõpradega koos tegutseda. Õpetajaaega Ala koolis meenutas ta samuti heade sõnadega.

Pärast huvitavaid soojendusharjutusi, mis põhinesid meeskonnatööoskusel, jagati kätte turvavarustus ning tõukerattad ja matk võis alata. Sihtpunktiks oli Taagepera külaplats, kus kehalise kasvatuse õpetaja Karl Robert Reinarti eestvedamisel võisteldi ja mängiti jooksumänge.

Teisi pilte vaata SIIT.                                   Fotode autorid: Maija Pallon, Lea Abolkaln

Tõukerattamatk jätkas eelmisel õppeaastal koroonaviiruse leviku tõttu pooleli jäänud ürituste sarja „Ala kool 100“ ning oli Imre Arro poolt kooliperele kingituseks.
SUUR AITÄH!

10.09.20

Ekskursioon Imavere Piimandusmuuseumisse

Sel nädalal külastasime ka Imavere Piimandusmuuseumi, kus tutvusime piimanduse ajalooga, saime teada uut ja põnevat piimast ning harjutasime lüpsmist uhiuuel lehmamulaažil.

Imavere Piimandusmuuseum asub aadressil H. Rebase 1. Hans Rebane oli kooliõpetaja ja talupidaja, kelle eestvedamisel loodi 1908. aastal Imavere Ühispiimatalitus. Piimandusmuuseum loodi Imaverre 1976. aastal. Muuseumi püsiekspositsioon annab ülevaate piimanduse ajaloost. Välja on pandud nii puidust piimatöötlemisseaded kui ka metallist koorelahutajad ja võimasinad. Katlamajas asub Imavere Ühispiimatalituse restaureeritud aurukatel "Pauksh" aastast 1926 ning jõumasin tollasest Franz Krulli masinatehasest.

Saime lühikesel loengul teada, miks piim on kasulik. Kokku on lehmapiimas üle saja biokeemilise ühendi: rasvad, valgud, süsivesikud, mineraalained, vitamiinid, ensüümid jne. Kasvava organismi jaoks on piimarasv oluline energiaallikas. Piimavalkudes on olemas kõik aminohapped, mida inimorganism igapäevaselt vajab. Piima mineraalainetest on kõige olulisem kaltsium, mis hoiab luud ja hambad tugevate ja tervetena. Samuti on piimas kaaliumi, fosforit, magneesiumi jt organismile kasulikke aineid. Seetõttu on piimatoodete söömine väga kasulik.

Nooremad õpilased osalesid kohukese ja vanemad õpilased jäätise valmistamise õpitoas.

Samal päeval käis piimandusmuuseumis ETV võttegrupp, kes filmis muuseumi uut lehmamulaaži. Meie kooli õpilased jõudsid teleekraanile, kuna proovisid samal ajal lehmalüpsmist ning vastasid reporteri küsimustele.
Uudislõiku saab vaadata SIIT.


Teisi pilte vaata SIIT.                                    Fotode autorid: Maija Pallon, Kaidi Kuškis

Õppereis Põhja-Eestisse

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetatud projekti „Ala lasteaialaste ja põhikooli õpilaste osalemine aktiivõppeprogrammides“ raames toimus täna õppekäik Põhja-Eestisse.

Käisime Rebala muinsuskaitsealal, Kostivere karstialal, Jägala joa ning Linnamäe hüdroelektrijaama juures. Uurisime iidset fossiilide kilti. Nägime maastikuvorme, mis Lõuna-Eestis puuduvad.

Teisi pilte vaata SIIT.                                          Fotode autorid: Maija Pallon, Kaidi Kuškis

Projekti koordinaatoriteks on sotsiaalpedagoog Helle Lepik ja loodusainete õpetaja Evelyn Tamm.

07.09.20

Õppeprogramm "Jõevähk ja teised veeloomad"

Täna viis Keskkonnaameti spetsialist Margit Turb läbi õppeprogrammi „Jõevähk ja teised veeloomad“. Õpilased said teada, et ainuke põline vähiliik Eestis on jõevähk, keda ohustavad mitmed võõrvähiliigid, näiteks signaalvähk ja ogapõskne vähk. Võõrliigid võivad saada jõevähile hukatuslikuks, kuna nad on viljakamad, agressiivsemad ning vastupidavamad nii haiguste kui ka raskete keskkonnatingimuste suhtes. Juhendajal olid kaasas erinevat liiki vähid, kelle tunnuseid võrreldi jõevähiga – nii õpiti viimast võõrvähiliikidest eristama. Samuti mõõdeti jõevähi pikkust ja saadi teada, kuidas vältida veekogudes vähikatku.

Lisaks jõevähile uurisid õpilased ja lasteaiarühma vanemad lapsed meie kooli juures asuva tiigi elustikku. Elevust tekitas kahvaga püüdmine. Kõik loomad, kes kahva sisse jäid, pandi veega täidetud anumasse ning määrati nende liigid. Saime teada, et meie tiigi elustik on väga rikkalik, siin elab hulgaliselt nii selgroogseid kui ka selgrootuid veeloomi.
Õpilased valmistuvad kahvaga veeloomi püüdma
Teisi pilte vaata SIIT.                                                               Fotode autor: Evelyn Tamm

Õppepäeva põnevamad leiud olid kiilivastsed, tähnikvesilik ja tema vastsed, vesikakand, sõudik, liuskur, kukrik, selgsõudur, kollaserv-ujur, mudakaan, ühepäevikulised ja ämblikud. Kahvaga õnnestus püüda ka erinevates arenguetappides konni. Nii nägid õpilased ilma jäsemeteta sabaga konna; sabaga konna, kellel olid välja arenenud tagajäsemed; sabaga konna, kellel olid välja arenenud esi- ja tagajäsemed ning tavapärast sabata konna.

Väiksemaid loomi uuriti binokulaariga. Laste jaoks oli kõige toredamaks uuritavaks tähnikvesiliku vastne, kes nägi binokulaari all välja nagu väike sarviline draakon. Pärast liikide määramist ja loomakeste uurimist lasti nad vette tagasi. Õpitu kinnistamiseks mängiti mõistatamise mängu ja koostati tiigi toiduahelaid.

01.09.20

Esimene koolipäev

Täna võeti Ala kooliperre vastu Rasmus Sander, Silver, Henry, Marten ja Emily.
Nende klassijuhataja on Virve Jassik, kes juhatab ka 3. klassi õpilasi.
2. ja 4. klassi juhataja on Kaidi Vister, 6. ja 7. klassi juhataja on Evelyn Tamm ning
5. ja 8.-9. klassi juhatab Kaidi Kuškis.
Lasteaiarühmas töötavad Laine Kink, Anu Vijar ja Lola Uglina.

Kooliperre lisandus ka uus õpetaja - Riina Kõverik annab tütarlastele tööõpetust.

TOREDAT KOOLIAASTA ALGUST KÕIKIDELE!

Fotode autor: Maija Pallon                                                                 Teisi pilte vaata SIIT.