16.03.12

Eesti looduskaitse rändnäitus

12.-16. märtsini oli Ala koolis rändnäitus "Hoia, mida armastad!", mis on pühendatud Eesti looduskaitse 100. aastapäevale.

Näituse eesmärgiks on pöörata tähelepanu meie looduse mitmekesisusele ja kaitsele ning selle sihtgrupiks on üldhariduskoolide õpilased. Näitus koosneb kümnest vibustendist, mis tutvustavad Eesti looduskaitset. Stendide alateemad on järgmised: milleks loodust kaitsta, mida, keda ja kuidas looduses kaitsta, kuidas looduses käituda. Näitusel on ka kuus mängulist eksponaati, mille abil saab näiteks otsida loomakodusid, aidata loomi neid varitsevatest ohtudest mööda, võrrelda meie kodude mõju keskkonnale, mängida looduskaitseteemalist põrandamängu. Välja on töötatud töölehed ja ristsõnad, mis aitavad kinnistada näitusel kogutud teadmisi.
IX kl õpilased näitust külastamas. Teisi pilte vaata SIIT.
Näitust külastasid kõikide klasside õpilased ja lasteaiarühm.
Evelyn Tamm
loodusainete õpetaja

15.03.12

Õppepäev Tartus

Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatud projekti "Loodusüritused Helme-Tõrva piirkonna loodussõpradele" raames külastasime täna Tartu Ülikooli Botaanikaaeda ja Loodusmuuseumi. Läbisime kaks õppeprogrammi: "Kalad" ja "Okaspuud".

Loodusmuuseumis toimus Eesti kalu tutvustav programm, mida juhendas Sergei Põlme. Õpiti tundma kalade ehitust ja tunnuseid ning Eesti kalade mitmekesisust. Toimus praktiline töö, kus pidi ära tundma kala liigi, mõõtma kalade üldpikkuse ning kehapikkuse, määrama soomuse abil kala vanuse. Täideti tööleht ja lahendati ristsõna.

Kalu määramas. Teisi pilte vaata SIIT.
Botaanikaaias viisid Ülle Reier ja Kaili Orav läbi õppeprogrammi, kus tutvuti levinumate Eesti looduslike ja võõramaiste okaspuudega. Okaspuude määramine toimus okaste arvu, pikkuse ja kuju ning ka käbide järgi. Praktiline töö toimus õues, kus täideti tööleht ja lahendati ristsõna.

Taolised õppeprogrammid toetavad loodusainete õppekava ning on mõnusaks vahelduseks klassis õppimisele.

Evelyn Tamm
loodusainete õpetaja
projektijuht                                     Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

14.03.12

Emakeelepäev

Emakeelepäeva tähistamiseks korraldasime nädala alguses võistlused õigekirja tundmises. 1.-4. klassis viidi läbi etteütlus. 5.-6. klassis võisteldi 50 ning 7.-9. klassis 100 sõna õigekirjas. Selgitati välja klasside parimad õigekirjatundjad:
                           I kl Gete-Liisa Tihhonova
                           II kl Kevin Köster
                           III kl Marily-Carmen Tihhonova
                           IV kl Grete Ehatäht
                           V kl Sandra Orav
                           VI kl Kaisa Pinka
                           VII kl Merit Sillaots
                           VIII kl Elen Liigus
                           IX kl Merli Virki
Tublimate autasustamine toimus täna, emakeelepäeva hommikul. Lisaks esitas 9. klass luulekava Kristjan Jaak Petersoni loomingust. Emakeelepäeva viis läbi õpetaja Kaidi Kuškis.

13.03.12

Taani päev

Taani on Euroopa Liidu eesistujamaa 2012. aastal. Seoses sellega külastab Taani Kultuuri Instituut koole ja pakub tasuta loenguid ning vestlusi erinevatel Taaniga seotud teemadel.

Täna, 13. märtsil olid Taani Kultuuri Instituudi projektikoordinaator Maarja Laineste ja praktikant Helena Christensen Ala Põhikoolis ning rääkisid õpilastele Taani loodusest, muusikast, kultuurist, kirjandusest, Taani ja Eesti suhetest. Kuulati loengut ja viktoriinide käigus selgitati välja parimad Taani tundjad.

Maarja Laineste tutvustab õpilastele Taani Kuningriiki
Viktoriinid toimusid kahes vanuseastmes. Nooremas vanuseastmes võitsid 5. kl õpilane Sandra Orav ning 7. kl õpilased Maria Tamela, Kristi Vister, Kalle Kähr, kes vastasid kõikidele küsimustele õigesti. Vanemas astmes oli kõige tublim Martin Burenko 8. klassist, kes kogus kümnest punktist kaheksa.

Algklasside lapsed vaatasid Taani animafilmi. Koolis oli väljas ka kaks Taani-teemalist stendi: kuulsast muinasjutuvestjast
Hans Christian Andersenist ja Taani Kuningriiki üdiselt tutvustav stend.

Päeva lõpus toimus vestlusring õpetajatele, kus tutvustati Taani kooli- ja haridussüsteemi. 
Koolile kinkis Taani Kultuuri Instituut raamatu "Kilde Taani suhetest Eestiga", mis ilmus 2010. aastal, kui tähitati instituudi 20. aastapäeva Eestis.

Evelyn Tamm
külaskäigu organiseerija

07.03.12

Loodusõppeprogrammid

Täna külastasid lasteaeda Erastvere looduskeskuse töötajad, kes rääkisid lastele mutist ja vihmaussist. Lapsed said teadmisi muti ja vihmaussi elust. Mängisime mänge, voolisime, panime kokku puslesid mutist ja värvisime pilte. Lapsed nägid ka mutitopist, mida nad võisid katsuda ja lähemalt uurida. Luubiga vaatasime vihmaussi pilti.
Elas metsas mutionu...
Külalistel oli kaasas ka muti kostüüm, mida lapsed said selga panna, et mutti mängida. Lastele väga meeldis see üritus, nad said teada, et mutt ja vihmauss on kasulikud elukad.
Laine Kink
lasteaiaõpetaja


Algklasside õpilased õppisid samal ajal tundma Eesti linde: erinevaid paiga- ja hulgulinde ning talilinde. Räägiti lindude toitmisest talvel ning sellest, kuidas ilmastik mõjutab lindude tegevust. Õpiti lindude välimust ja kuulati linnuhääli. Täideti töölehti ja lahendati ristsõna.

5.-7. klassi õpilased õppisid Keskkonnaameti loodushariduse spetsialisti Margit Turbiga määrama puid ja põõsaid koore ning pungade järgi. See oli praktiline töö, mis toimus õues.

Puude ja põõsaste määramine pungade järgi. Teisi pilte vaata SIIT.
Seejärel tutvustas ornitoloog Tarmo Evestus Eestis elavaid kotkaid. Ta rääkis nende tunnustest, eluviisist, pesitsemisest, toitumisest ning kotkaid ohustavatest teguritest. Saime teada, et kotkad suudavad näha selja taha ilma pead keeramata, võivad söömata olla isegi kuu aega. Õpitu kinnistamiseks toimus viktoriin ja looduse kuldvillak.
Evelyn Tamm
loodusainete õpetaja