18.06.16

Lõpupidu

Lõpetajad: Sandra Orav, Tauno Visor, klassijuhataja Silvi Abolkaln, Joonas, Lauri Saar, Karl-Sander Orav. Pildilt puudub Kairi Linnupuu


Teisi pilte vaata SIIT.                                            Fotode autor: Neil Viskov (NevisFoto)

08.06.16

Lasteaialastel oli tegus õppeaasta

Äsja lõppenud õppeaasta möödus Ala Põhikooli lasteaiarühmas tegusalt. Osaleti kolmes erinevas projektis.

Aasta algas õppekäiguga Sangaste lossiparki, kus lapsed tutvusid kohaliku looduse ja vaatamisväärsustega. Projekti eestvedajaks oli loodusainete õpetaja Evelyn Tamm.

Septembrist aprillini osaleti „Mulgimaa keelepesä” projektis, kus lapsed tutvusid Mulgi murde ja paikkonna kultuuriga: õpiti mulgikeelseid laule, luuletusi, mängiti ring- ja laulumänge jne. Iga õppepäev sisaldas ka käelist tegevust, mis oli seotud samuti mulgi kultuuri tutvustamisega. Keelepesä juhatas Alli Laande.

Kolmanda projekti – „Rahvaloomingu aasta” – autor oli Ave Visor. Osaliselt saime projekti ellu viia juba käesoleval kevadel, kuid saadud vahendite ja materjalidega jätkame tegevusi ka uuel õppeaastal. Projekti raames külastasime kevadel Helme koduloomuuseumit ja Helme ordulinnuse varemeid.
Koduloomuuseumis
Lisaks eelpool nimetatud programmidele oli aasta jooksul ka teisi toredaid üritusi. Traditsiooniliselt toimusid suuremad üritused nagu kevadpidu ja jõulupidu. Tähistasime ka Eesti Vabariigi aastapäeva, sõbrapäeva, vastlaid, ülestõusmispüha, leiva- ja südamenädalat. Aasta jooksul külastasime paaril korral ka teatrit.  Sügisel käis külas kloun Ummi, kevadel aga kuulus samojeedi koer Valge Tähekiir koos oma kirjanikust peremehega.
Valge Tähekiire külaskäik
Teisi pilte vaata SIIT.                                                                      Fotode autor: Kaja Hass

Tervisekuu raames külastasime õppeaasta lõpus kohalikku kitsetalu Taageperas, kus perenaine Heli Põldsalu tutvustas kodus valmistatud kitsepiimast toitusid, koduleiba ja ravimtaimeteesid.
Kitsetalus
Teisi pilte vaata SIIT.                                                                      Fotode autor: Kaja Hass

Aasta jooksul osalesid lapsed ka mitmetel kunstikonkurssidel. Joonistusvõistlusel „Mina märkan” sai auhinnalise koha Emma Lapp, kelle töö ehib ka 2016. aasta Valgamaalase kalendrit.

Lapse töö on mäng ja selleks, et meie lasteaia lapsed veelgi paremini oma tööd saaksid teha, saime kevadel omale päris uue mänguväljaku, tänu Ave Visori kirjutatud projektile.

Toreda ja tegusa aasta eest tahame tänada kõiki eestvedajaid. Eriline tänu Ave Visorile, Evelyn Tammele ja Alli Laandele.

Ala lasteaia õpetajad  Laine Kink ja Kaja Hass


Fotosid Ala lasteaiarühma tegutsemisest saab näha ka Helme valla kodulehe pildigaleriist.