07.09.20

Õppeprogramm "Jõevähk ja teised veeloomad"

Täna viis Keskkonnaameti spetsialist Margit Turb läbi õppeprogrammi „Jõevähk ja teised veeloomad“. Õpilased said teada, et ainuke põline vähiliik Eestis on jõevähk, keda ohustavad mitmed võõrvähiliigid, näiteks signaalvähk ja ogapõskne vähk. Võõrliigid võivad saada jõevähile hukatuslikuks, kuna nad on viljakamad, agressiivsemad ning vastupidavamad nii haiguste kui ka raskete keskkonnatingimuste suhtes. Juhendajal olid kaasas erinevat liiki vähid, kelle tunnuseid võrreldi jõevähiga – nii õpiti viimast võõrvähiliikidest eristama. Samuti mõõdeti jõevähi pikkust ja saadi teada, kuidas vältida veekogudes vähikatku.

Lisaks jõevähile uurisid õpilased ja lasteaiarühma vanemad lapsed meie kooli juures asuva tiigi elustikku. Elevust tekitas kahvaga püüdmine. Kõik loomad, kes kahva sisse jäid, pandi veega täidetud anumasse ning määrati nende liigid. Saime teada, et meie tiigi elustik on väga rikkalik, siin elab hulgaliselt nii selgroogseid kui ka selgrootuid veeloomi.
Õpilased valmistuvad kahvaga veeloomi püüdma
Teisi pilte vaata SIIT.                                                               Fotode autor: Evelyn Tamm

Õppepäeva põnevamad leiud olid kiilivastsed, tähnikvesilik ja tema vastsed, vesikakand, sõudik, liuskur, kukrik, selgsõudur, kollaserv-ujur, mudakaan, ühepäevikulised ja ämblikud. Kahvaga õnnestus püüda ka erinevates arenguetappides konni. Nii nägid õpilased ilma jäsemeteta sabaga konna; sabaga konna, kellel olid välja arenenud tagajäsemed; sabaga konna, kellel olid välja arenenud esi- ja tagajäsemed ning tavapärast sabata konna.

Väiksemaid loomi uuriti binokulaariga. Laste jaoks oli kõige toredamaks uuritavaks tähnikvesiliku vastne, kes nägi binokulaari all välja nagu väike sarviline draakon. Pärast liikide määramist ja loomakeste uurimist lasti nad vette tagasi. Õpitu kinnistamiseks mängiti mõistatamise mängu ja koostati tiigi toiduahelaid.

Kommentaare ei ole: