19.09.13

Keskkonnahariduslikud programmid

17.-18. septembril võtsid Ala kooli õpilased osa Lilli Looduskeskuse projektist "Keskkonnahariduslikud programmid Valgamaa 1.-6. klasside õpilastele". Projekti raames külastasid 5. klassi õpilased Karula rahvusparki ning 6.-7. klassi õpilased käisid Otepää looduspargis.

Karulas läbiti Ähijärve õpperada ja tutvuti rahvuspargi looduse ning kultuuripärandiga. Räägiti looduse kaitsmise vajadusest ja looduskaitse põhimõtetest. Ähijärve näitel õpiti tundma järvede ja järveelustiku eripära, järvede teket ja arengut, elutingimusi ja toiduahelaid järves, aga ka järvede tähtsust, kasutamist ja kaitset. Teadmiste kinnistamiseks valmistasid õpilased rühmatööna järve mudeli ning täitsid töölehti. 
Mängiti keskkonnamänge ja viidi läbi viktoriin Karula rahvuspargi kohta.

"Mulle jäi meelde, et Ähijärv on päris suur. Meeldis järve mudeli valmistamine. Veel sain teada, et Karula rahvuspargi olulised kaitseväärtused on pärandkultuurmaastikud, mis on kujunenud mitme tuhande aasta jooksul," meenutas 5. klassi õpilane Kadri Aria.

Otepääl tutvuti uue püsinäitusega, mille eesmärgiks on äratada huvi Otepää kõrgustiku ja looduspargi vastu. Ekspositsioon on kujundatud Otepää maastikuna. Näituselt leiab vastused küsimustele Otepää kõrgustiku kujunemise, piirkonna looduse ja kohapärimuste kohta.


Näituse põhjal täitsid õpilased töölehti, kus pidid näitama oma teadmisi Otepää ajaloo; pinnavormide ja nende kujunemise; looduspargi elurikkuse ja kaitstavate liikide kohta. Kõikidele jäi meelde, et looduspargi logol on väike-konnakotkas.

Bussiekskursioonil tutvuti Otepää looduspargi huviväärsustega, muuhulgas käidi ligikaudu 400aastase Pühajärve sõjatamme juures. Teadmiste kinnistamiseks toimus "Kuldvillakk".

Kommentaare ei ole: