15.04.11

Linnulaulu õppeprogramm

Kahe esimese tunni ajal käisid meil külas linnuteadlased. Kõigepealt näitas Külli Kalamees Tartu Keskkonnahariduse Keskusest meile arvutist slaide lindude piltidega, et õpetada tundma erinevaid linde ja nende tunnuseid. Kuulasime ka lindude häälitsusi, pidime tähele panema laulude tempot, rütmi ja helikõrgust. Igal linnul on erinev laul: mõnel on pikad pausid ja erinevad "salmid", teisel on kõrge heli ja korduvad "sõnad". Kergem oli kuulata laule liikide kaupa eraldi, aga kui erinevad linnud koos laulsid, siis oli nende eristamine üpris raske.
Linde vaatlemas. Teisi pilte vaata SIIT.
Seejärel läksime õue ja jagunesime rühmadesse. Vaatlesime kooli ümbruses asuvaid linde, eriti huvitav oli seda teha läbi binokli. Täitsime töölehte, kuhu panime kirja kõik linnud, keda märkasime. Neid kogunes päris kena hulk: metsvint, hallvares, pasknäär, linavästrik, varblane, kuld-nokk, punarind, valge-toonekurg, koduvarblane ja tihane. Märkisime üles isendite arvu, tundemärgid ning linnu asukoha ja tegevuse vaatlemise hetkel. Samuti püüdsime kirjeldada nende laulu.

Programm oli hästi tore. Selliseid õppepäevi võiks rohkemgi olla. Saime palju huvitavat teada ka nende lindude kohta, keda arvasime hästi tundvat.
Merli Virki ja Kristel Aria
8. kl õpilased

Kommentaare ei ole: