24.09.21

Õpetajate meeskonnakoolitus Voore koolis

Õpilastel oli täna kodusõppe päev, sest õpetajatel oli meeskonnakoolitus, mille käigus külastati Mustvee vallas asuvat Voore Põhikooli ja Kalevipoja Koda.

Voore koolis võttis meid vastu direktor Kalle Kolberg, kes tegi meile äsja osaliselt renoveeritud koolimajas ringkäigu.Seejärel külastasime õppetunde. Voore kooli algklassides rakendatakse üldõpet, see tähendab, et õpilased õpivad teemade, mitte õppeainete kaupa. Õpetajad lõimivad teemasid õpetades erinevaid õppeaineid. Suurt rõhku pööratakse Voore koolis individuaalsele lähenemisele, et iga laps saaks õppida vastavalt oma vajadustele ja võimetele endale sobivas tempos.

Pärast tundide külastamist tutvusime Voore kooli õpetajatega lähemalt ning arutasime kohvilauas väikekoolide vajalikkuse ja võimaluste üle.Pärast kingituste vahetamist, külalislahkuse eest tänamist ja ühispildi tegemist asusime koduteele. Kindlasti ootame Voore kooli vastukülaskäigule!Tagasiteel käisime läbi ka Kalevipoja Kojast, kus giid Arturi juhendamisel saime mänguliselt ja põnevalt läbi kogeda meie rahvuseepose olulisemaid sündmusi. Kalevipoja laeva Lennuki pardal vaatasime lühifilmi sangari kangelastegudest; kõrvaklappidest saime kuulata lugusid "Kalevipojast"; interaktiivse seina abil saime infot eepose tegelaste kohta; põrandamäng tutvustas Kalevipojaga seotud paiku ning läbi virtuaalreaalsuse saime kehastuda ise Kalevipojaks ja võidelda Vanapaganaga.Fotode autor: Maija Pallon

Kommentaare ei ole: