20.10.20

Meeskonnakoolitus koolitöötajatele

Täna osalesid koolitöötajad meeskonnakoolitusel, mis toimus Riidajas Mäe-Koja kohvikus. Koolitust viis läbi Ivar Paimre.

Arutasime oma meeskonna tugevuste ja puuduste üle ning sõnastasime väärtused, millest oma töös lähtume. Ajurünnaku käigus tegime ettepanekuid, kuidas lahendada kooli peamisi probleeme: HEV-õpilaste toetamist, koostööd kogukonnaga ja infoliikumist.
Fotode autor: Maija Pallon

Meeskonnakoolitus toimus projekti "Koolimeeskonna kujundamine uuenenud õpikäsituse rakendamiseks" raames.

Projekti eesmärk on Ala kooli ja lasteaiarühma pedagoogilise personali, töötajate, lastevanemate ja kogukonna esindajate meeskonnatööoskuste täiendamine ning teadlikkuse tõstmine uuenenud õpikäsitusest ja kaasava hariduse põhimõtetest. Samuti käsitletakse Ala Põhikooli arengukavas 2017-2025 ette nähtud uuenduste juhtimist ja elluviimist.

Projekti koordinaator on sotsiaalpedagoog Helle Lepik.

Kommentaare ei ole: