26.11.12

Projekti "Aastaajad rabas" kolmas tegevus: õppepäev "Raba linnud"

Täna pärast 5. tundi toimus loeng teemal "Raba linnud", meile esines Kaja Kübar.


Saime teada palju huvitavat rabas elavate lindude kohta:

  • Rabapistrik on väga haruldane lind ning ta on looduskaitse all.
  • Laukhanedele meeldivad laukarabad; haned üldiselt eelistavad lageraba, sest neile ei meeldi puud.
  • Tutkastel on puhevil kuklasulestik, emaslinnud on tagasihoidlikumad, isaslindudele meeldib aga väga kakelda. Tutkad on looduskaitse all.
  • Rabametsades eelistab elada metsis, kes on meie suurim kanaline. Metsistel on omapärased peibutus- ja paaritusmängud. Metsis on jahikeelu all.
  • Sookurg pole eriti osav pesaehitaja, ta lihtsalt vooderdab pinnalohku kõrte või oksarisuga. Sookurg ei lasku kunagi puu otsa. Sügisel rändab ta Põhja-Aafrikasse talvituma.
  • Kiivitaja pesitseb maapinnal. Ta on hästi elav ja häälekas lind. Eriti meeldib talle joosta. Kiivitaja tunneb kergesti ära tänu kuklas püsti olevale suletutile.
  • Koovitaja on pikkade jalgadega ning pika peenikese ja veidi kõvera nokaga lind.

Õpitu kinnistamiseks mängisime mängu, kus pidime linnud ära tundma ning vastasime viktoriiniküsimustele.

Kairi Peetersoo ja Kaisa Pinka
7. kl õpilased


                                                   Toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Kommentaare ei ole: