02.04.13

Projekti "Aastaajad rabas" kuues tegevus: turbakohver

Täna toimus 5.-9. klassi õpilastele õppepäev turbakohvriga. Tegevusi juhendas Marika Kose, kes on ka ise üks turbakohvri koostajatest.

Turbakohver on õppevahendite komplekt, mis on koostatud soode elustiku tutvustamiseks ja loodusnähtuste selgitamiseks sisetingimustes. Kohvris on Eesti soodes kasvavate taimeliikide herbaarium, turbaproovid, turba näidised mikroskoobi või luubiga vaatamiseks. Kõik näidismaterjalid on kogutud Lõuna-Eesti soodest.


Õppepäev algas Eesti soode teket ja arengut tutvustava filmi vaatamisega. Seejärel jagati õpilased gruppidesse ning alustati uurimistööga. Uuriti soos kasvavate taimede herbaarlehti, mida oli kokku 65. Taimed jagati erinevatesse rühmadesse: madal- ja siirdesoos ning rabas kasvavad taimed. Õpiti taimede süstemaatikat ja saadi teada, millised taimed leiavad kasutamist ravimtaimedena või on söödavad, millised on aga mürgised.


Keerulisem ülesanne oli turbast märgpreparaadi valmistamine. Preparaadi jaoks oli vaja väga vähe turvast, mida tuli pesta kõige peenema fraktsiooniga mullasõelal. Mida lagunenum turvas, seda rohkem pidi pesema, et rakkude vahelt kaoks huumus ja rakustruktuurid muutuksid läbipaistvateks. Alusklaasile pandi samuti väga vähe materjali, mis vajutati prepareerimisnõelaga laiali. Preparaati värviti metüülsinisega - see tekitas suurema kontrasti. Mikroskoobi abil uuriti valmistatud preparaati ning püüti tuvastada, milliste taimede osi see sisaldab ja vaadeldi turbasambla vett imavaid rakke.


Mikroskoobi all turvast uurimas. Teisi pilte vaata SIIT.

Illustreeritud postrite abil said õpilased selgeks soo arenguastmed ning ökoloogilised seosed rabas. Huvi tekitasid erinevad tooted turbast: brikett, freesturvas, pätsturvas, tükkturvas. Turbakosmeetikast ja turbakangast polnud aga keegi midagi kuulnud, kuid nüüd saadi võimalus pesta käsi turbaseebiga ja määrida näole turbamaski.


Saadud teadmisi kinnistati ristsõnu lahendades.


Õppepäeval osalenud õpilaste mõtteid:


 • Sain teada, kuidas mikroskoobiga turbasammalt uurida ning kuidas teha turbast märgpreparaati. Turbast saab valmistada üllatavalt palju kasulikke asju: seepi, botaste taldu jne.
 • Mulle meeldis lahendada ristsõnu. Need olid rasked, aga sain teada mõndagi huvitavat.
 • Turbast saab teha vedelikku, mida kasutatakse maskina näonahal; sain teada uusi soos kasvavaid taimi ning seda, kuidas neid ravimtaimedena kasutada saab.
 • Turbast valmistatud seep teeb käed väga pehmeks ja mõnusaks.
 • Tuletasin meelde erinevaid sootüüpe ja -taimi; väga vahva oli mikroskoobi all uurida turvast.
 • Sain teada palju huvitavat sootaimede kohta. Oli väga põnev ja mõnusalt töökas päev!
 • Mulle meeldis prepareerida turvast ning vaadata mikroskoobi abil, millised taimeosad on turbaks lagunenud. Need on ju väga vanad taimed, isegi vist üle 1000 aasta vanad!
 • Mulle meeldis kõige rohkem tutvuda turbatoodetega, need olid väga põnevad. Huvitav oleks tulevikus ka ise midagi turbast leiutada, et seda saaks kasulikult tarbida.
 • Sain teada, et raba on tegelikult väga tore koht. Oskan nüüd mikroskoobiga uurida turvast. Lahendasime erinevaid ristsõnu. Oli igat moodi lõbus.
 • Vaatasin turvast mikroskoobi all, sain mõne huvitava taime nimetuse ka teada, näiteks vesihernes.
 • Sain teada, et soo arengus on erinevad staadiumid; et turvast kasutab inimene palju kütteks, aga rohkem võiks ka pesta turbaseebiga või määrida näkku turbamaski. Rabas kasvav sookail on uimastava toimega.
Õppepäev turbakohvriga sai teoks tänu SA KIK finantseeritud projektile "Aastaajad rabas".
Evelyn Tamm
loodusainete õpetaja
projektijuht

Kommentaare ei ole: